مهران حیدری

مهران حیدری

•فوق لیسانس معماری از دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا
•طراح ساختمان های مسکونی PMP DESIGN GROUP مدیر عامل شرکت
•Qoo Studio مدیر عامل شرکت
•عضو هیأت تحریریه مجله سامان
•عضو انجمن ساختمان سازان ایرانی کانادایی
•عضو انستیتو معماری سلطنت کانادا
•طراح خانه های مسکونی مورد تایید وزارت مسکن انتاریو
•بیلدر مورد تایید Tarion
•CACB (Canadian Architectural Certification Board) دارای مجوز

BIM، مدل سازی داده های بنا، مبانی و محتوا

BIM نمایش دیجیتالی ویژگی های فیزیکی و عملکردی یک مجموعه بوده و منبع داده ی مشترک مورد استفاده در روند طراحی، ساخت و بهره برداری از ساختمان می باشد. در روش های متعارف تنها نقشه های دو بعدی...

Read more